ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಎಂಡ್ ಮಿಲ್

ಸಣ್ಣ ವಿವರಣೆ:

ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಖಾಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಎಂಡ್ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲು.


ಉತ್ಪನ್ನ ವಿವರ

ಉತ್ಪನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್‌ಗಳು

ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಖಾಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಎಂಡ್ ಗಿರಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಮತ್ತು ಈ ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ನೀಡಲು.

iconಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ವಿವರ

ಬಾಲ್ ಅಂತ್ಯ (ಪ್ರಮಾಣಿತ) ಗಾತ್ರ ವಿವರ ವಿವರಣೆ (ವ್ಯಾಸ*ಕೊಳಲು ಉದ್ದ*ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ*ಕೊಳಲುಗಳು*ಶಂಕ್ ದಿಯಾ.) ಶಂಕ ಕೊಳಲುಗಳು
ಡಿ 1*50 SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
ಡಿ 2*50 SR1x6x50x2Fxd3 3 2
ಡಿ 3*50 SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
ಡಿ 4*50 SR2x8x50x2Fxd4 4 2
ಡಿ 5*50 SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
ಡಿ 6*50 SR3x12x50x2Fxd6 6 2
ಡಿ 8*60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
ಡಿ 10*75 SR5x20x75x2Fxd10 10 2
ಡಿ 12*75 SR6x24x75x2Fxd12 12 2
ಡಿ 14*75 SR7x30x100x2Fxd14 14 2
ಡಿ 16*100 SR8x32x100x2Fxd16 16 2
ಡಿ 18*100 SR9x36x100x2Fxd18 18 2
ಡಿ 20*100 SR10x40x100x2Fxd20 20 2
ಚೆಂಡಿನ ತುದಿ (ದೀರ್ಘ ಕಟಿಂಗ್ ಉದ್ದ) ಗಾತ್ರ ವಿವರ ವಿವರಣೆ (ವ್ಯಾಸ*ಕೊಳಲು ಉದ್ದ*ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ*ಕೊಳಲುಗಳು*ಶಂಕ್ ದಿಯಾ.) ಶಂಕ ಕೊಳಲುಗಳು
ಡಿ 1*75 SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
ಡಿ 2*75 SR1x6x75x2Fxd3 3 2
ಡಿ 3*75 SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
ಡಿ 4*75 SR2x8x75x2Fxd4 4 2
ಡಿ 5*75 SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
ಡಿ 6*75 SR3x12x75x2Fxd6 6 2
ಡಿ 8*75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
ಡಿ 10*100 SR5x20x100x2Fxd10 10 2
ಡಿ 12*100 SR6x24x100x2Fxd12 12 2
ಡಿ 14*150 SR7x30x150x2Fxd14 14 2
ಡಿ 16*150 SR8x32x150x2Fxd16 16 2
ಡಿ 18*150 SR9x36x150x2Fxd18 18 2
ಡಿ 20*150 SR10x40x150x2Fxd20 20 2
ಬಾಲ್ ಅಂತ್ಯ (ಪ್ರಮಾಣಿತ) ಗಾತ್ರ ವಿವರ ವಿವರಣೆ (ವ್ಯಾಸ*ಕೊಳಲು ಉದ್ದ*ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ*ಕೊಳಲುಗಳು*ಶಂಕ್ ದಿಯಾ.) ಶಂಕ ಕೊಳಲುಗಳು
ಡಿ 1*50 D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 2*50 D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 3*50 D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 4*50 D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
ಡಿ 5*50 D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
ಡಿ 6*50 D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
ಡಿ 8*60 D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
ಡಿ 10*75 D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
ಡಿ 12*75 D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
ಡಿ 14*100 D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
ಡಿ 16*100 D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
ಡಿ 18*100 D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
ಡಿ 20*100 D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
ಚೆಂಡಿನ ತುದಿ (ಉದ್ದ ಕತ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದ) ಗಾತ್ರ ವಿವರ ವಿವರಣೆ (ವ್ಯಾಸ*ಕೊಳಲು ಉದ್ದ*ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ*ಕೊಳಲುಗಳು*ಶಂಕ್ ದಿಯಾ.) ಶಂಕ ಕೊಳಲುಗಳು
ಡಿ 1*75 D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 2*75 D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 3*75 D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
ಡಿ 4*75 D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
ಡಿ 5*75 D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
ಡಿ 6*75 D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
ಡಿ 8*75 D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
ಡಿ 10*100 D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
ಡಿ 12*100 D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
ಡಿ 14*150 D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
ಡಿ 16*150 D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
ಡಿ 18*150 D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
ಡಿ 20*150 D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • ಹಿಂದಿನದು:
  • ಮುಂದೆ:

  • ಸಂಬಂಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು